Aktualizováno 7. listopadu 2009
Hlavní stránka

Setkání rodáků 2006

První setkání hříchovických rodáků se uskutečnilo 9. září 2006. Program zhruba odpovídal rozeslané pozvánce. Pouze došlo ke změně kapely. Prodalo se 160 vstupenek. Začalo se ve 13:00 mší v kapličce na návsi, jež byla postavena právě před sto lety.
Pak se pokračovalo ve stanu před dupárnou. Průvodní slovo měl starosta pořádajícího SDH Fr. Kruml ml.
Dění v obci přiblížil starosta OÚ Zahořany Václav Řehák.
Hlavní projev shrnující hříchovickou historii měl Václav Plas.
Především k současnosti se vyjádřila Anna Wurmová.
Hasičská drobotina z Hříchovic a Stanětic zahrála pohádku O perníkové chaloupce. Omladina pak hrou Hřích a Úlík aneb o založení Hříchovic připomněla mytologickou historii. Hrou Týden na vsi pak ukázala běžné dění současné.
Volná zábava pokračovala za hudebního doprovodu Hájenky nejprve ve stanu, večer pak při tanci na dupárně.

Dohrou pak bylo 16.11.2006 na dupárně slavnostní křtění a promítání filmu ze setkání.

Ke koupi jsou stále za 50,- Kč půllitry s logem setkání.

K prohlédnutí jsou fotografie ze setkání i ze křtu.

Seznam rodáků

Evidujeme 126 žijících hříchovických rodáků, z toho 39 přímo v Hříchovicích (jsou uvedeni tučným písmem).
Budeme rádi za jakékoli připomínky k tomuto seznamu.
Fotografie jsou z roku 2003.

01cadkojic.jpg
U Čadků

Miluše Kolková
Marie Šlaisová
Josef Šlais
02pajdojic.jpg
U Pajdů

Anna Johánková
Jarmila Hrdinová
04tumojic.jpg
U Tůmů

Anna Bušková
Jana Němečková
05cernejch.jpg
U Černejch

Václav Bláha
06kamenojic.jpg
U Kamenů

Marie Forstová
Jiřina Krumlová
Pavel Forst
Josef Kruml
Jiří Kruml
07stiblojic.jpg
U Štíblů

Anna Ševčíková
Jaroslav Dolejš
08rouckojic.jpg
U Roučků

Marie Černá
Anna Frčková
Jiřina Märzová
Josef Jiřík
10stolbikojic.jpg
U Štolbíků
14kamenojic.bmp
U Kamenů

Marie Zímová
Zdeňka Němečková
15kovarikojic.jpg
U Kováříků

Zdeněk Škarda
Václav Škarda
Marie Gillová
Libor Škarda
16matejasojic.jpg
U Matějášů

Marie Odvodyová
Václav Odvody
Josef Odvody
Jiří Odvody
Milan Odvody
17slajsojic.jpg
U Šlajsů

Anna Krásnická
Václav Váchal
Anna Soroková
Petr Krásnický
Gabriela Soroková
Jan Krásnický
18kalounikojic.jpg
U Kalouníků

Václav Polák
Miroslav Malík
Hana Derková
19konesojic.jpg
U Konesů

Václav Sokol
Jaroslav Sokol
Václav Sokol
Jana Sokolová
20Machojic.bmp
U Machů

Václav Odvody
Josef Odvody
Marie Vondrašová
Václav Odvody
Jiřina Odvodyová
Josef Odvody
21kruparojic.jpg
U Krupařů

Marie Faistová
22kadleckojic.jpg
U Kadlečků

Marie Marytová
Anna Kobesová
Jiřina Zinkeová
23chalupnikojic.jpg
U Chalupníků

Anna Šperlová
Božena Jílková
Blanka
Miroslav Jílek
26horejsimichalojic.jpg
U Horejších Michalů

Václav Kámen
Ivana Syslová
Jiřina Hodanová
27dolejsimichalojic.jpg
U Dolejších Michalů

Josef Kamen
Marie Poslední
Věra Karasová
Lenka Poslední
Jaroslav Karas
Věra Karasová
Śárka Kamenová
Josef Kamen
28novejch.jpg
U Novejch

Jiří Kruml
Václav Kruml
Anna Baštářová
Ivana Antošová
29zchalupy.bmp
Z chalupy

Anna roz. Tykalová
souč. adresa neznámá
30jordanojic.jpg
U Jordánů

Václav Bečvář
Ladislava Jiříková
32kolarojic.bmp
U Kolářů

Václav Chmelík
33bulackojic.bmp
U Buláčků

Anna Langrová
34frydojic.jpg
U Frýdů

Josef Škarda
36vavrojic.jpg
U Vávrů

Anna Hartlová
Karel Sloup
Josef Sloup
38simanojic.jpg
U Šimanů

Jiří Plas
Božena Juhászová
Marie Žáčková
Jaroslava Jílková
Jarmila Zímová
Božena Smejkalová
Josef Vítek
Marcela Vítková
Jiří Smejkal
39jankojic.jpg
U Janků
40zemanojic.jpg
U Zemanů
41brandejsojic.jpg
U Brandejsů
42bornikojic.jpg
U Borníků

Marie Pangerlová
Marie Bláhová
Matěj Plas
Marie Bláhová
Václav Bláha
43hejtmanojic.jpg
U Hejtmanů

Anna Patočková
Anna Vacíková
Marie Nováková
44baslojic.jpg
U Baslů

Martina Plasová
Václav Plas
45sklenarojic.jpg
U Sklenářů

Anna Matějková
Marie Sokolová
Anna Křížová
Jitka Krumlová
Jitka Krumlová
Eva Krumlová
Anna Krumlová
46baslojic.jpg
U Baslů

Marie Johánková
Václav Plas
Vlasta Havlovicová
Miroslav Havlovic
Pavla Plasová
48zidakojic.jpg
U Žíďáků

Josef Weininger
49kopeckojic.jpg
U Kopečků

Anna Krumlová
Anna Wurmová
Helena Ševčíková
Jiřina Perglová
František Kruml
Tomáš Wurm
Ondřej Pergl
Barbora Wurmová
Alžběta Wurmová
Martin Kruml
Natálie Krumlová
Adéla Krumlová
51pastouska.jpg
Pastouška
52kovarna.jpg
Kovarna

Anna Šimánková
53krenovskejch.jpg
U Křenovskejch