Rok 2004
16. června 2024

644  2002  2003  2004   2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  Letos       Plánované akce

31.XII.2004 pátek večer Silvestr mladých na dupárně.
31.XII.2004 pátek 14:00 Na dupárně silvestrovské odpoledne pro děti, Hřích a Ulík (divadelní hra o vzniku Hříchovic), sousedské posezení.
30.XII.2004 čtvrtek 19:00 Vánoční šachový turnaj na dupárně vyhrál Václav Sokol st.
29.XII.2004 středa 13:00 Vánoční pingpongový turnaj na dupárně vyhrál Václav Plas nejml.
20.XII.2004 Zveřejněny zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva 25.XI.2004. Vybíráme:
Starosta obce seznámil přítomné se stavem prováděných prací v rámci poskytnutých dotací...Výstavba sociálního zařízení u obecního objektu v Hříchovicích byla zahájena a bude nejpozději do poloviny prosince dokončena.
Pod poř. číslem 247 bylo schváleno hostování lunaparků p. Duchoně na poutích ve Staněticích, Hříchovicích a v Zahořanech v roce 2005.
Pod poř. číslem 252 bylo uloženo starostovi obce zabezpečit odfrézování pařezu lípy v krajnici silnice III. třídy (Stanětice – Hříchovice) před obcí Hříchovice.
18.XII.2004 sobota Pracovník plynáren zakreslil plánované přípojky u jednotlivých domů.
11.XII.2004 sobota 9:00 Předvýroční valná hromada SDH, viz zápis a foto. Schválen volební řád.
25.XI.2004 čtvrtek Zasedání zastupitelstva OÚ Zahořany. Viz zápis a usnesení.
5.-6.XI.2004 pátek-sobota Volební výsledky do krajského zastupitelstva v okrsku Hříchovice:
Zapsáno 51 voličů.
Odevzdáno 39 volebních lístků (76%), z toho 1 neplatný.
ODS 17 45%
ČSSD 10 26%
KDU-ČSL 7 18%
KSČM 2 5%
Dělnická strana 1 3%
US 1 3%

29.X.2004 pátek 20:00 Schůze výboru SDH.
24.X.2004 Fotografie z Lužnice.
17.X.2004 neděle 10:00 Brigáda (betonování laviček, ...).
10.X.2004 neděle 10:00 Brigáda SDH (úklid po zábavě, úklid klubovny, sečení trávy, betonování laviček, zazimování stříkaček, oprava hadice, oprava ping-pongového stolu, ...).
9.X.2004 sobota 20:00 V Hříchovicích na dupárně hrála postřekovská fuckrocková skupina Trambus.
8.X.2004 Zveřejněny zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva 30.IX.2004. Vybíráme:
Pod pořadovým číslem 220 obecní zastupitelstvo schválilo starostou předloženou smlouvu o dílo na úpravy sociálního zařízení v Hříchovicích s podnikem DSP Domažlice znějící na Kč 22.610,-.
8.X.2004 pátek 19:00 Příprava dupárny na zábavu.
26.IX.2004 neděle 20:00 Rozšířená schůze výboru SDH, zápis je u jednatele.
4.IX.2004 sobota odpoledne Sjezd Úhlavy - ukončení vodácké sezóny.
30.IX.2004 čtvrtek Zasedání zastupitelstva OÚ Zahořany. Viz zápis a usnesení.
31.VIII.2004 Zveřejněny zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva 22.VII.2004. Vybíráme:
Bylo upraveno odvodnění v Hříchovicích.
Nebylo odsouhlaseno částečné profinancování odměn členů SDH Stanětice za úpravy nad koupalištěm.
Starosta obce upozornil přítomné na nedostatky při svozu komunálního odpadu, do popelnic jsou mimo jiné odkládány plastové lahve, ocelový odpad a jiné předměty patřící spíše do nebezpečného odpadu. S ohledem na to, že tyto případy nejsou ojedinělé, bude prováděna kontrola popelnic před vysypáním s vyvozením příslušných závěrů. Navrženo pokutovat částkou Kč 500 za případ. Starosta z toho titulu požádá o zmocnění k udělování pokut. Je dále nutno upozornit občany, že takovýto postup může zapříčinit vážné poškození KUKA vozu, jehož opravu by obec musela hradit. V případě, že bude svozovými pracovníky zjištěn takto závadný obsah v popelnici – nebude tato vyvezena, zároveň tato skutečnost bude hlášena obecnímu úřadu. Dále budou občané seznámeni letáčky ve vývěskách v obcích, rovněž jimi budou polepeny kontejnery na plasty, že je do nich možno odkládat krabice od mléka, vín apod.
21.VIII.2004 sobota večer Ve Staněticích hráli Country Dědows.
21.VIII.2004 sobota dopoledne Oženil se Pepík Machojic.
12.VIII.2004 čtvrtek V noci shořel stoh slámy ve Staněticích. Na stránkách HZS se píše: K požáru stohu slámy u obce Stanětice vyjížděli 30 minut po půlnoci profesionální hasiči z Domažlic. Požár hasiči lokalizovali po necelé půl hodině. Stoh se nechává vyhořet pod dohledem zaměstnanců firmy ZKS Agro Zahořany, které stoh patří. Škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun. Příčina požáru se šetří.
31.VII.2004 Přidány fotografie z Lužnice.
25.VII.2004 neděle Hříchovická výprava podpořila vystoupení skupiny Trambus na pouti v Postřekově, viz foto.
24.VII.2004 sobota Nohejbalový turnaj a popouťová zábava (M+M) ve Staněticích, průběh je popsán na stanětických stránkách. K dispozici jsou fotografie našeho družstva.
22.VII.2004 čtvrtek Zasedání zastupitelstva OÚ Zahořany. Viz zápis a usnesení.
17.VII.2004 sobota 13:00 Fotbalový turnaj v Oprechticích. Hříchovice postavily dvě družstva, obsadily 2. a 3. místo a zvláštní cenu dostaly i naše roztleskávačky. K dispozici jsou fotografie a podrobnější zpráva. Večer jsme navštívili oprechtickou pouťovou zábavu.
9.VII.2004 pátek Schůze výboru SDH, viz stručný zápis.
4.-11.VII.2004 neděle-neděle Sjezd Lužnice, viz fotografie.
3.-4.VII.2004 sobota-neděle Sjezd Otavy.
19.VI.2004 sobota Oslava 120 let dobrovolného hasičského sboru v Kolovči, SDH Hříchovice reprezentovala delegace s praporem.
11.-12.VI.2004 pátek-sobota Volební výsledky do evropského parlamentu v okrsku Hříchovice:
Zapsáno 51 voličů, další dva volili na průkaz.
Odevzdáno 38 volebních lístků (70%), všechny platné.
ODS 18 47%
KDU-ČSL 8 21%
SDN ED 3 8%
ČSSD 3 8%
Nezávislí 2 5%
KSČM 2 5%
Strana venkova 1 3%
Dělnická strana 1 3%

2.VI.2004 Zveřejněno i usnesení ze zasedání zastupitelstva 27.V.2004.
31.V.2004 Zveřejněn zápis ze zasedání zastupitelstva 27.V.2004.
30.V.2004 neděle 14:00 Po několika letech se (byť za cenu nečisté hry) podařilo kádru starších Hříchováků porazit ve fotbale Hříchováky mladší poměrem 4:2 (poločas 0:2).
30.V.2004 neděle 10:45 Páter Kaplánek vysvětil před kapličkou nový prapor SDH. S odstupem jsme tak ukončili oslavy 100 let trvání našeho sboru.
30.V.2004 neděle 00:00 Půlnoční koupání v rybníce vyhrála Bára Krupařojic, následovala ji Pavla Baslojic a třetím otužilcem byl Venca Baslojic.
29.V.2004 sobota 20:00 Pouťová zábava na dupárně se opět vydařila. Podesáté v řadě zahráli PeJaPe. Viz foto.
28.V.2004 pátek večer Předpouťový úklid dupárny, zapití Aničky Krumlové.
27.V.2004 čtvrtek Zasedání zastupitelstva OÚ Zahořany, viz zápis a usnesení.
24.V.2004 pondělí Martina Baslojic a Tomáš Krupařojic odmaturovali.
22.V.2004 sobota Okrsková soutěž v požárním sportu v Sedlicích: ženy 1. místo, děti 2. místo, muži B 6. místo, muži A 7. místo. K vidění jsou fotografie.
16.V.2004 neděle 20:00 Schůze výboru SDH, viz stručný zápis.
15.V.2004 sobota odpoledne U Sklenářů se narodila další nadějná hasička Anna Krumlová. Šťastným rodičům a prarodičům blahopřejeme.
14.V.2004 pátek 20:00 Valná hromada SDH, viz zápis.
12.V.2004 středa Jarda Konesojic odmaturoval.
10.V.2004 Konečně jsou z březnového zastupitelstva vyvěšeny zápis a usnesení.
7.V.2004 pátek 20:00 Schůze výboru zahořanského okrsku, viz zápis.
1.V.2004 sobota 20:00 Schůze výboru SDH.
1.V.2004 sobota 9:30 Velitel sboru vyhlásil cvičný poplach. V jeho rámci se otestovaly vyřazené hadice a většina byla definitivně zlikvidována. Vyzkoušely se obě stříkačky. Účast byla hojná a i když většina hasičů tvrdě spala po předchozí bouřlivé noci, voda byla do 14 minut. Viz foto.
30.IV.2004 pátek Spálena čarodějnice, postavena a uhlídána májka. Viz foto.
28.IV.2004 Plánované akce budou i nadále uváděny zde, ale vznikla nová stránka s jejich přehledem.
24.IV.2004 sobota 20:00 Pouťová zábava ve Spáňově, viz foto.
24.IV.2004 sobota 17:51 Cvičný hasičský poplach. Ačkoli byla významná část aktivních hasičů na hokeji, vyjela do pěti minut stříkačka s devíti lidmi. Výjezd byl hodnocen jako úspěšný.
24.IV.2004 sobota 17:00 Mužstvo postavené na části hříchovického kádru prohrálo v Plzni hokejový zápas proti Staněticím. Prohrálo hodně, ale nebylo to tak strašné.
19.IV.2004 Do Odkazů přidán Domažlický deník, SDH Domažlice a SDH Uhlířské Janovice.
12.IV.2004 Fotografie z Velikonoc.
11.IV.2004 sobota Velikonoční výlet na Netřeb, viz foto.
10.IV.2004 pátek Schůze výboru SDH.
26.III.2004 pátek V pastoušce oslava osmnáctin Vency Konesojic a patnáctin Kuby Kopečkojic.
25.III.2004 čtvrtek Zasedání obecního zastupitelstva obce Zahořany, viz zápis a usnesení.
17.III.2004 Tak jsem to trochu přepracoval. Původní stránky se mi nějak okoukaly, tyto by měly být pružnější co do velikosti a dále jsem se snažil, aby se lépe ovládaly, aby odkazy byly co nejvíce při ruce. Na druhou stranu je text na strakatém pozadí hůře čitelný.
Berte to jako návrh, není problém to předělat. Václav se nudí a já jsem si konečně přečetl příručku. Potěší nás jakékoli Vaše připomínky.
Zrušil jsem Novinky a Události, spojil je a přesunul na Hlavní stránku, takže by měl každý hned vidět, co je nového. Záznamy jsou barevně odlišeny (černě novinky na webu, zeleně události nás se týkající, červeně události přímo v Hříchovicích nebo námi pořádané, žlutě podsvícené jsou pak události plánované).
Na jednotlivé stránky se lze přímo odkazovat odjinud a přitom se vždy zobrazí i celé horní a dolní menu (neplatí pro fotoalba).
Návštěvní knihu jsem přejmenoval na Vzkazy, zdá se mi to výstižnější.
Stanětice jsem přidal do hlavního menu, dost lidí navštěvuje oba weby, tak ať to mají jednodušší.
Protože tu nemáme reklamy a tudíž žádný užitek z Vašich návštěv, nabízím službu těm, které zajímají novinky, ale nechce se jim sem stále klikat. Pokud pošlete žádost, budeme Vás o novinkách informovat e-mailem. LW
7.III.2004 Přidány fotografie a video z bálu v Zahořanech a video z Masopustu.
6.III.2004 Přidány fotografie z letošního Masopustu (na konci).
6.III.2004 Výroční schůze zahořanského okrsku SH ČMS v Bořicích.
6.III.2004 Ve velké hale v Plzni prohrály Hříchovice hokejové utkání se Staněticemi 7:11.
5.III.2004 Přidány fotografie z bálu v Oprechticích.
26.II.2004 Přidány fotografie z bálu v Oprechticích.
26.II.2004 Fotogalerie seřazena sestupně dle času.
25.II.2004 Do fotoalba z Masopustu přidán odkaz na fotografie na stanětických stránkách.
23.II.2004 Další fotografie z Masopustu.
21.II.2004 Přidány fotografie z Masopustu.
21.II.2004 Masopust v Hříchovicích a Staněticích, viz foto.
14.II.2004 Společenský bál v Zahořanech, viz foto.
7.II.2004 Vyvrcholení plesové sezóny - hasičský bál v Oprechticích, viz foto.
6.II.2004 V plzeňské hokejové hale porazilo mužstvo Hříchovic Stanětice 5:3. Viz foto
29.I.2004 Zasedání zatupitelstva v Zahořanech, schvalování rozpočtu pro rok 2004. Viz zápis a usnesení.
26.I.2004 Fotografie z bálu ve Spáňově.
24.I.2004 Hasičský bál ve Spáňově, viz foto.
17.I.2004 Beseda k doplnění kroniky.
12.I.2004 Maturitní ples Tomáše Krupařojic.
10.I.2004 Hasičský bál ve Kdyni.
10.I.2004   Fotografie ze Silvestra, Nového roku a výšlapu.
1.I.2004 10:00 Novoroční výšlap na Úlíkov, viz foto.
1.I.2004 00:00 Vítání nového roku, viz foto.

© VáSo&LuWu

644  2002  2003  2004   2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  Letos       Plánované akce