Počáteční postoj k výletu.

Pak se nastudovala mapa, ...

...ochutnala horielka, ...

...dalo se vale mlýnu...

...a šlo se.

Pohorelá je velice pestrá.


1/8