2009: Okrsková soutěž v požárním sportu v Sedlicích.
2010: Okrsková soutěž v požárním sportu ve Staněticích.
2011: Okrsková soutěž v požárním sportu v Hříchovicích.
2012: Okrsková soutěž v požárním sportu v Oprechticích.
2013: Okrsková soutěž v požárním sportu v Zahořanech.
2014: Okrsková soutěž v požárním sportu v Bořicích.
26. května 2103 sobota: Oslava 200 let od založení hasičského sboru.